Jump to main content

Witamy na stronie Grupy Saferoad w Polsce

droga do bezpieczeństwa

Grupa Saferoad jest europejskim liderem na rynku urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oferujemy wysokiej jakości produkty i rozwiązania spełniające najbardziej surowe normy i wymagania.

Naszą misją jest ochrona życia użytkowników dróg oraz opracowywanie rozwiązań, ktore przyczynią się do redukcji liczby poważnie rannych lub zabitych w wypadkach drogowych.

Grupa posiada 2500 pracowników w 21 krajach na świecie. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, oferowane przez nas produkty działają na rzecz wszystkich użytkowników dróg - niezależnie od tego, czy poruszają się oni samochodem, pieszo, czy na rowerze.

Naszym celem jest zdobycie pozycji wiodącego partnera dla administracji drogowych oraz wszystkich firm budujących, modernizujących i utrzymujących drogi w Europie.

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Saferoad

Saferoad RRS Polska zaprasza zarządców dróg oraz projektantów z branży mostowej i drogowej na szkolenia w zakresie BRD i projektowania bezpiecznych dróg.

Więcej informacji...

Saferoad rrs polska

Bariery ochronne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Saferoad RRS Polska posiada wszechstronną ofertę wyrobów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – poczynając od instalowania stałych i mobilnych systemów barier ochronnych, służących do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych i odcinków prowadzenia robót drogowych na autostradach aż po wykonywanie konstrukcji specjalnych.

saferoad grawil

Utrzymanie i oznakowanie dróg

Saferoad Grawil oferuje wykonanie  oznakowania poziomego i pionowego, zimowe i letnie utrzymanie dróg,  montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu . Spółka jest również producentem  masy termoplastycznej GRAVIPLAST 200 do oznakowania poziomego dróg. 

Saferoad kabex

Utrzymanie i oznakowanie dróg - Polska północna

Saferoad Kabex oferuje wykonanie oznakowania poziomego oraz utrzymanie dróg na terenie północnej Polski. Zajmuje się także budową dróg i obiektów inżynieryjnych , montażem oznakowania  pionowego oraz robotami brukarskimi.

Portal produktów grupy saferoad

Źródło informacji o produktach

Zarejestruj się, by uzyskać wszystkie niezbędne informacje o produktach oferowanych przez Grupę w Polsce i na świecie.

Rejestracja na Portalu Produktów umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie produktów z naszego portfolio. Daje również możliwość ściągnięcia szczegółowych informacji o produktach. W Studio Projektowym możesz stworzyć listę produktów i usług, które szczególnie Cię zainteresowały oraz udostępniać ją innym osobom.