Jump to main content

Witamy na stronie Grupy Saferoad w Polsce

droga do bezpieczeństwa

Grupa Saferoad jest europejskim liderem na rynku urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oferujemy wysokiej jakości produkty i rozwiązania spełniające najbardziej surowe normy i wymagania.

Naszą misją jest ochrona życia użytkowników dróg oraz opracowywanie rozwiązań, ktore przyczynią się do redukcji liczby poważnie rannych lub zabitych w wypadkach drogowych. Oferowane przez nas produkty działają na rzecz wszystkich użytkowników dróg - niezależnie od tego, czy poruszają się oni samochodem, pieszo, czy na rowerze.

Grupa posiada 2500 pracowników w 21 krajach na świecie. Naszym celem jest zdobycie pozycji wiodącego partnera dla administracji drogowych oraz wszystkich firm budujących, modernizujących i utrzymujących drogi w Europie.

Kodeks postępowania Saferoad

Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie, okazując szacunek i zachowujac należytą staranność w relacjach z klientami, pracownikami i innymi interesariuszami. Kodeks Postępowania Saferoad określa zasady jakimi kierujemy się w codziennej pracy. Obowiązuje on wszystkich naszych pracowników.

Zapoznaj się z Kodeksem Postępowania Saferoad

Saferoad rrs polska

Bariery ochronne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH na terenie całego kraju
OSŁONY ENERGOCHŁONNE I SYSTEMY SPECJALNE
SZKOLENIA - w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i stosowania urządzeń BRD. Przeznaczone dla projektantów i zarządców dróg
DORADZTWO TECHNICZNE - pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań BRD i dostosowanie ich do potrzeb klientów

Więcej informacji na stronie: www.rrs-polska.saferoad.com

Saferoad kabex

Utrzymanie i oznakowanie dróg - Polska północna

OBIEKTY INŻYNIERYJNE - Budowa i remonty mostów stalowych, ceglanych i drewnianych oraz utrzymanie obiektów mostowych.
ROBOTY BRUKARSKIE - budowa i modernizacja dróg, ulic, placów, parkingów oraz chodników.
OZNAKOWANIE DRÓG
MONTAŻ BARIER
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG

Więcej informacji na stronie: www.kabex.saferoad.com

saferoad grawil

Oznakowanie i całoroczne utrzymanie dróg

OZNAKOWANIE DRÓG - wykonywanie oznakowania poziomego (cienko- i grubowarstwowego) i pionowego dróg. Producent masy termoplastycznej GRAVIPLAST 200 do trwałego oznakowania dróg.
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG I AUTOSTRAD
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - mozliwość dzierżawy oznakowania tymczasowego i sprzętu BRD.

Więcej informacji na stronie: www.grawil.saferoad.com