Jump to main content

Polska Wizja Zero 2016

15-16 czerwca 2016 r, Inowrocław

Zapraszamy do wzięcia udziału w szóstej już edycji Polskiej Wizji Zero - jedynego w Polsce i Europie wydarzenia łączacego w tym samym miejscu i czasie aspekty teorii i praktyki stosowania urządzeń bezpieczeństwa i utrzymania dróg. Wydarzenie odbędzie się w Inowrocławiu, na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów.

Polska Wizja Zero to, oparta o skandynawskie doświadczenia, inicjatywa zwracająca uwagę na najbardziej istotne problemy powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia w ruchu.

W tym roku, podczas crash testów i interdyscyplinarnej konferencji poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego, bezpieczeństwu pracy na drogach oraz bezpiecznej infrastrukturze drogowej, poruszone zostaną problemy odpowiedzialnego projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa na drogach i obiektach inżynierskich różnych kategorii, bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym. Omówione zostaną zagadnienia wpływu różnych nawierzchni drogowych i utrzymania całorocznego dróg na bezpieczeństwo ich użytkowników.

Specjalnie zbudowana infrastruktura konferencyjna (hale namiotowe) pozwala na komfortowe uczestnictwo w obradach, a poligon jest miejscem praktycznego odzwierciedlenia omawianych problemów w formie crash testów, wystaw i innych pokazów przeprowadzanych na oczach uczestników konferencji.

Program PWZ 2016

Zgłoszenie udziału