Jump to main content

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Saferoad

Szkolenia dla projektantów i zarządców dróg

Saferoad RRS Polska zaprasza na cykl szkoleń poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz projektowania bezpiecznych dróg. W czasie szkolenia omówione zostaną między innymi wytyczne i normy, testy zderzeniowe oraz problemy przy projektowaniu bezpiecznych dróg. Zostaną również omówione rozwiazania stosowane na drogach innych krajów europejskich. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymienić doświadczenia z innymi przedstawicielami branży.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Wiecej informacji oraz terminy i miejsce szkoleń na stronie Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Saferoad.