Jump to main content

Polityka zgodności - zapoznaj się z naszą polityką korporacyjną

 

W Saferoad wierzymy w sprawiedliwy handel oraz wolną konkurencję. Nasza spójna oraz etyczna strategia biznesu, w połączeniu z wyznawanymi przez nas wartościami, stanowią o naszej przewadze w stosunku do konkurencji.

Aby pomóc spółkom Grupy oraz wszystkim pracownikom w przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz zasad etyki biznesowej, stworzyliśmy Korporacyjny Program Zgodności (Compliance). Obejmuje on nasz Kodeks Postępowania oraz szereg polityk i instrukcji, które dotyczą m.in. zapobieganiu korupcji, zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z naszym Kodeksem Postępowania oraz Programem Zgodności (Compliance)