Jump to main content

Nasze wartości

Nasze wartości określają naszą kulturę korporacyjną, to w co wierzymy i co uważamy za ważne. Wzmacniają one ducha naszego zespołu, nasz rozwój i naszą wiarę w przyszłość. Wartości przypominają nam o naszej misji, jaką jest uczynienie życia na drodze bezpieczniejszym.

Troska

Troska jest motorem naszej misji, jaką jest uczynienie życia na drogach bezpieczniejszym. Troszczymy się o ludzi w podróży, naszych klientów, pracowników i środowisko.

Bezpieczeństwo jest podstawą wszystkich naszych działań, a naszym celem jest, aby wszyscy podróżujący ludzie dotarli bezpiecznie do celu. Nasze produkty i rozwiązania są tworzone z troską o ludzi i środowisko. Mają najwyższą jakość i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dbamy o to poprzez bycie proaktywnymi, szczerymi i twórczymi w naszych relacjach z innymi oraz naszym otoczeniem. W naszych codziennych działaniach zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są najwyższym priorytetem. Chcemy, by nasi pracownicy bezpiecznie wracali do domu i by rozwijali się w życiu prywatnym i zawodowym.

Dzięki rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa, satysfakcjonującemu miejscu pracy i działaniom zgodnym ze środowiskiem wnosimy wartość do społeczeństwa.

Pasja

Nasi pracownicy są energią, która napędza nasz motor. Dzięki naszej motywującej, inspirującej kulturze korporacyjnej stale idziemy naprzód i dążymy do bycia liderem na naszych rynkach.

Dążymy do tego, by zawsze iść do przodu i wyprzedzać innych. Pasja oznacza dla nas ciągłe podążanie naprzód oraz doskonalenie się. Dążąc do przekraczania oczekiwań klientów, nieustannie rozwijamy nasze produkty, wiedzę, kompetencje i metody pracy.

Z pasją podchodzimy do naszej misji, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i pracujemy w środowisku, w którym idee mogą się rozwijać. Pracujemy z energią i motywacją na rzecz naszej wspólnej misji, jaką jest uczynienie życia na drogach bezpieczniejszym.

 Rzetelność

Rzetelność to kompas, którym kierujemy się w naszych działaniach. Jesteśmy profesjonalni, solidni i chętnie dzielimy się wiedzą z innymi i naszym otoczeniem.

Nasi pracownicy są ekspertami w swoich dziedzinach. Poprzez dostarczanie rzetelnych informacji i zapewnianie jakości na wszystkich poziomach, wypełniamy nasze zobowiązanie do bycia zaufanym partnerem. Zawsze działamy zgodnie z prawem i przepisami i traktujemy nasze otoczenie z szacunkiem.

W naszych działaniach na rzecz Wizji Zero odpowiadamy za dzielenie się wiedzą i poruszanie w naszej komunikacji kwestii dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Pracujemy w otwartej kulturze korporacyjnej, w której dajemy dobry przykład, dotrzymujemy obietnic i dzielimy się naszym doświadczeniem z innymi i naszym otoczeniem.