Jump to main content

Grupa Saferoad w Polsce

historia

Początki obecności Grupy Saferoad w Polsce to rok 1999.

Swoją działalność na polskim rynku Grupa Saferoad rozpoczęła od oferowania nowoczesnych technologii oznakowania dróg przy zastosowaniu mas termoplastycznych, a od 2001 roku produkuje we Włocławku masy termoplastyczne Graviplast 200. W latach 2007 i 2008 rozszerzyła swoją ofertę o usługi utrzymania kompleksowego dróg, poprzez liczne przejęcia firm działających na rynku utrzymaniowym w Polsce i Republice Czeskiej. W 2010 roku została uruchomiona nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania barier drogowych, zlokalizowana w Polsce Południowej, a w 2011 roku poprzez przejęcie niemieckiej Grupy Outimex, Grupa Saferoad stała się właścicielem jednej z największych fabryk barier drogowych w tej części Europy, zlokalizowanej w Inowrocławiu. Obecnie w naszym kraju zatrudnia ponad 500 osób.

Badania i rozwój

Stale współpracujemy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w obszarze badań i rozwoju pasywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posiadamy własny tor do przeprowadzania testów zderzeniowych produktów przy współpracy z Instytutem Badawczym Ochronnych Systemów w Inowrocławiu.

Nawiązaliśmy również współpracę z Politechniką Gdańską w zakresie szkoleń i prac rozwojowych. Regularnie przeprowadzamy szkolenia techniczne dla klientów i firm wykonawczych oraz nieustannie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najwyższa jakość produktów

Posiadamy dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie Polski, w których produkowane są bariery drogowe – w Szczecinie i Inowrocławiu. W zakładach produkcyjnych regularnie są przeprowadzane audyty oraz kontrola jakości produkcji. Zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO, a wszystkie produkty zgodne są z obowiązującymi normami i posiadają certyfikat CE, gwarantujący najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów.

O najwyższej jakości i realnym wpływie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg świadczą medale przyznane za najlepszy produkt w czasie Targów Autostrada-Polska 2015 dla bariery drogowej MegaRail sk oraz dla urządzenia energochłonnego U-15a SafeEnd w roku 2016.

bezpieczeństwo jest najważniejsze

Realizując społeczną odpowiedzialność biznesu, aktywnie angażujemy się w działania mające na celu propagowanie najlepszych rozwiązań służących bezpiecznemu podróżowaniu po polskich drogach. Przejawem tego jest inicjatywa Polska Wizja Zero, zapoczątkowana w roku 2011. Jest to wydarzenie łączące w sobie w jednym czasie i miejscu teorię i praktykę stosowania rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo użytkowników dróg i jednocześnie miejsce spotkań i dyskusji specjalistów z branży drogowej, przedstawicieli zarządców dróg oraz organizacji rządowych. Wydarzenie organizowane corocznie wzbudza coraz większe zainteresowanie nie tylko w branży drogowej, ale również poza nią. Każde wydarzenie porusza inny problem dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. zabezpieczanie pracowników pracujących na drodze pod ruchem bądź porównanie starych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa drogowego z najnowszymi.

Promujemy transparentność, rzetelność oraz zapewniamy najwyższą jakość usług i produktów. Wszystkie nasze produkty spełniają najsurowsze normy bezpieczeństwa – są poddawane niezbędnym badaniom oraz testom zderzeniowym; posiadają oznakowanie CE oraz spełniają wymagania podane w normach. Jesteśmy gotowi udostępnić raporty z testów zderzeniowych swoich barier na życzenie klientów.

Zarząd Grupy Saferoad w Polsce:

Grzegorz Bagiński - Dyrektor Generalny