Jump to main content

Wartości Saferoad

Troska

Troskliwa firma to silna firma. Dzięki pokorze, wsparciu i konstruktywnej krytyce wszyscy możemy czynnie działać.

Współpracownicy na wszystkich szczeblach mają prawo do bycia widzianym i słyszanym. Swoboda wymiany poglądów i pomysłów jest niezbędna, jeśli chcemy w jak najlepszy sposób wykorzystywać nasze zasoby.

Pasja

Entuzjazm i pasja są niezbędne, aby osiągnąć założone rezultaty i sukces.

Te cechy uwalniają niezbędne pokłady kreatywności, odwagi i woli, które są potrzebne do zbudowania silnej spółki i zespołu osiągającego sukcesy. Pasja przyciąga najbardziej wymagających klientów i najzdolniejszych współpracowników. Potrzebujemy ich wszystkich.

Rzetelność

Rzetelność  i  wiarygodność można zdobyć wyłącznie dzięki działaniu, kompetencji i wydajności każdego z nas.

Obchodzimy się z ludźmi w sposób profesjonalny, niezależnie od tego, czy są to klienci, partnerzy, współpracownicy czy interesariusze.